Kwalifikacja MG8 Wykonywanie prac wiertniczych

Wiertacz (811305), Technik wiertnik (311707)

Wcześniejsze egzaminy z tej kwalifikacji