Kwalifikacja MG9 Eksploatacja otworowa złóż

Górnik eksploatacji otworowej (811301), Technik górnictwa otworowego (311702)

Wcześniejsze egzaminy z tej kwalifikacji