Kwalifikacja MS12 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.