Kwalifikacja MS12 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

czerwiec 2016

Rozwiąż test ponownie.