Kwalifikacja MS12 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.