Kwalifikacja MS12 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.