Kwalifikacja MS12 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

czerwiec 2023

Rozwiąż test ponownie.