Kwalifikacja MS12 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

styczeń 2014

Rozwiąż test ponownie.