Kwalifikacja MS12 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.