Kwalifikacja MS12 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.