Kwalifikacja MS12 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.