Kwalifikacja MS12 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

styczeń 2023

Rozwiąż test ponownie.