Kwalifikacja MS12 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

styczeń 2024

Rozwiąż test ponownie.