Kwalifikacja MS12 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

wrzesień 2014

Rozwiąż test ponownie.