Kwalifikacja MS12 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

wrzesień 2015

Rozwiąż test ponownie.