Kwalifikacja MS13 Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia

styczeń 2018

Kwalifikacja Z.14 – styczeń 2018