Kwalifikacja MS17 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi

czerwiec 2014

Rozwiąż test ponownie.