Kwalifikacja MS17 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi

czerwiec 2017

Kwalifikacja Z.19 – czerwiec 2017