Kwalifikacja MS17 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.