Kwalifikacja MS17 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.