Kwalifikacja MS18 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.