Kwalifikacja MS18 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

czerwiec 2022

Rozwiąż test ponownie.