Kwalifikacja MS18 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.