Kwalifikacja MS18 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.