Kwalifikacja MS18 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.