Kwalifikacja MS18 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

styczeń 2023

Rozwiąż test ponownie.