Kwalifikacja MS19 Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii

Technik elektroradiolog (321103)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2022 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – styczeń 2022 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2021
Rozpocznij egzamin – styczeń 2021
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2020
Rozpocznij egzamin – styczeń 2020
Wcześniejsze egzaminy z tej kwalifikacji