Kwalifikacja MS19 Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii

Technik elektroradiolog (321103)

Wcześniejsze egzaminy z tej kwalifikacji