Kwalifikacja MS2 Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych

czerwiec 2014

Rozwiąż test ponownie.