Kwalifikacja MS2 Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.