Kwalifikacja MS2 Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.