Kwalifikacja MS20 Wykonywanie działań ratowniczych

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.