Kwalifikacja MS20 Wykonywanie działań ratowniczych

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.