Kwalifikacja MS3 Ochrona osób i mienia

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.