Kwalifikacja MS3 Ochrona osób i mienia

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.