Kwalifikacja MS8 Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

czerwiec 2013

Rozwiąż test ponownie.