Kwalifikacja MS8 Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

październik 2016

Kwalifikacja Z.8 – październik 2016