Kwalifikacja MS8 Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.