Kwalifikacja MS8 Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.