Kwalifikacja MS8 Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

styczeń 2018

Kwalifikacja Z.8 – styczeń 2018