Kwalifikacja MS8 Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.