Kwalifikacja MS8 Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

wrzesień 2014

Rozwiąż test ponownie.