Kwalifikacja MS8 Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

wrzesień 2015

Rozwiąż test ponownie.