Kwalifikacja RL10 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.