Kwalifikacja RL10 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.