Kwalifikacja RL11 Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego

czerwiec 2022

Rozwiąż test ponownie.