Kwalifikacja RL16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.