Kwalifikacja RL16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.