Kwalifikacja RL16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.