Kwalifikacja RL16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.