Kwalifikacja RL16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.